Uteblivna reformer försämrar Serbiens utsikter

Nyheter - 26 APR 2013

Serbiens återhämtning efter finanskrisen har gått trögt och tillväxtutsikterna ser fortsatt svaga ut.

– Ekonomins bristande konkurrenskraft och beroendet av Europa gör det svårt för Serbien att minska sårbarheten, säger Victor Carstenius i en ny landriskanalys.

EKN har placerat Serbien i landriskklass 6 av 7, en bedömning som görs i samverkan med OECD. Mellan 2007 och 2010 avvek EKN från OECD:s klassning, då EKN uppgraderade Serbien till landriskklass 6 tre år tidigare än OECD.

EKN har under senare år haft betalningsdröjsmål och skador i Serbien inom framför allt entreprenad-, gruv- och transportsektorerna.

– Återvinningsprocesserna går långsamt och de återvinningar som hittills gjorts är obetydliga. Betalningserfarenheten i telekomsektorn har däremot varit god, säger Victor Carstenius.

EKN:s fordran på Serbien utgörs främst av politiska fordringar med affärer ingångna under 80- och 90-talen. Dessa uppgår till omkring 55 miljoner kronor och ligger i ett Parisklubbsavtal som sköts enligt plan.

EKN tillämpar en restriktiv riskprövning för samtliga köparkategorier utom rena statsrisker. För övriga offentliga köpare är ytterligare betalningssäkerheter ett krav. Vid bank- och företagsrisker beaktar EKN särskilt motpartens valutaexponering. Fullgod finansiell insyn i form av kompletta, reviderade bokslut är även viktigt vid företagsrisker.

EKN:s garantiengagemang på Serbien är 683 miljoner kronor 31 mars 2013.