Ukraina närmar sig ett IMF-avtal

Nyheter - 26 APR 2013

Ukraina har fört diskussioner med EU och internationella valutafonden (IMF) under en tid och närmar sig ett avtal.

– Ukraina behöver ett IMF-avtal som skulle bidra till finansieringen av bytesbalansunderskottet och minska risken för en likviditetskris för landet, säger Hilda Hellgren, landanalytiker på EKN.

Den politiska och ekonomiska situationen i Ukraina har under de senaste åren varit besvärlig. Efterfrågan på landets exportvaror sjönk kraftigt till följd av finanskrisen. Fängslandet av den tidigare premiärministern Julia Tymosjenko bidrog till att försämra relationerna till EU. Även relationerna till Ryssland är periodvis ansträngda.

– Ett IMF-avtal skulle vara förknippat med krav på ekonomiska reformer och öppna upp för stöd från EU, säger Hilda Hellgren.

Under perioden 2008-2012 ställde EKN ut garantier i 86 affärer till ett sammanlagt värde av nästan två miljarder kronor, för företag som exporterar till Ukraina. EKN:s engagemang uppgår i dagsläget till 221 miljoner kronor i offerter respektive 264 miljoner kronor i garantier.