Turkiet - trygg hamn i orolig omgivning

Nyheter - 26 APR 2013

Turkiet är med sitt geografiska läge mellan Europa och Mellanöstern en viktig bro mellan öst och väst. I en omgivning med omfattande oro i grannländerna i öst; Syrien, Iran och Irak, är Turkiet en trygg hamn för internationell handel.

– Turkiet har ett spännande och kritiskt läge mellan Europa och Mellanöstern och landets stabila utveckling den senaste tioårsperioden saknar historiskt motstycke, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN.

Den starka utvecklingen beror till stor del på att det varit politisk stabilt i landet sedan 2002 då det moderatislamistiska AK-partiet kom till makten. Dessförinnan skapade de politiska förhållandena i Turkiet en stor ekonomisk osäkerhet med hög inflation och kraftiga svängningar mellan hög och lågkonjunkturer.

– Det finns fortfarande splittringar mellan islamistiska och sekulära krafter, men AK-partiets starka ställning har tonat ned motsättningarna och samtidigt har den ekonomiska politiken varit framgångsrik, säger Victor Carstenius.

AK-partiets valframgång 2002 gav regeringen mandat att genomföra ett antal nödvändiga politiska reformer som fört landet närmare EU. Turkiet har också kommit att spela en allt tydligare politisk roll i Mellanöstern och Nordafrika, vilket också har fått viss effekt på handeln.

– Handeln med arabvärlden har ökat under den ekonomiska nedgången i Europa, men är fortfarande väldigt liten jämfört med handeln med EU, säger Victor Carstenius.

Trots att EU är den främsta handelspartner kom Turkiet snabbt ut ur finanskrisen. Efter ett ordentligt tapp 2009 låg tillväxttakten under 2010 och 2011 på över åtta procent.

– De starka tillväxtsiffrorna efter krisen är inte hållbara i längden utan kan förklaras till stor del av den starka återhämtningen. 2012 sjönk följaktligen tillväxttakten efter en stramare ekonomisk politik och förnyad ekonomisk oro i Europa, säger Victor Carstenius.

De flesta prognoser räknar med en ökad ekonomisk aktivitet i Turkiet och en BNP-tillväxt på mellan tre till fyra procent de kommande två åren.

EKN klassificerar Turkiet i landriskklass 4 av 7 sedan 2008. EKN:s garantiengagemang uppgår till 5,4 miljarder kronor 31 mars 2013. Under 2012 minskade både affärsflödet och EKN:s engagemang, vilket till viss del kan förklaras av att svensk export till Turkiet minskade 19 procent jämfört med året innan.

– Förbättringar på de internationella finans- och kapitalmarknaderna samt det faktum att Turkiet i allt större utsträckning ses som en mogen marknad där riskavtäckning inte efterfrågas i samma utsträckning som tidigare, kan ha bidragit till den lägre efterfrågan hos EKN, säger Victor Carstenius.