Tillväxtmarknader allt viktigare för småföretagen

Nyheter - 28 JUN 2013

Över hälften av småföretagen som exporterar till tillväxtmarknader upplever en ökad efterfrågan. Lika många anser att det är viktigt att erbjuda kunderna kredit för att växa på dessa marknader, visar en ny undersökning från EKN.

För fjärde året i rad har EKN undersökt småföretagens exportmöjligheter. Hälften av småföretagen som exporterar för över en miljon kronor per år exporterar till tillväxtmarknader som Kina, Ryssland och Brasilien.

En tydlig trend som framkommer ur årets undersökning är att företag som redan finns på tillväxtmarknader har en mer positiv bild av efterfrågan och till att utveckla sin export, jämfört med dem som enbart exporterar till utvecklade marknader.

– Småföretagen som exporterar till tillväxtmarknader sticker ut. Fler än vartannat upplever att efterfrågan från tillväxtmarknaderna ökar, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

Av de småföretag som redan exporterar till tillväxtmarknader vill 92 procent utveckla sin export, jämfört med 75 procent av småföretagen som enbart exporterar till utvecklade marknader.

De som har erfarenhet av att exportera till tillväxtmarknader är mer offensiva. Knappt hälften (49 procent) uppger att de är intresserade av att påbörja export till fler tillväxtmarknader. Men av dem som enbart exporterar till utvecklade marknader vill endast nio procent satsa på tillväxtmarknader.

De senaste fem åren har småföretagens exportvärde till tillväxtmarknader ökat med 25 procent, medan exporten till utvecklade marknader har minskat med sju procent.

Årets undersökning fokuserar på möjligheter och hinder för småföretagens export till tillväxtmarknader.

Av småföretagen som exporterar till tillväxtmarknader har knappt hälften någon gång drabbats av problem med betalningar. Av dessa uppger 13 procent att de slutat exportera till tillväxtmarknader på grund av kreditförluster.

För att undvika kreditförluster kräver småföretagen ofta förskottsbetalningar när de gör exportaffärer. Ändå anser över hälften (56 procent) att det är viktigt att erbjuda kunderna kredit för att växa.

– Att erbjuda sin kund kredit är en viktig konkurrensfaktor som skapar djupare kundrelationer, men det skapar också sårbarhet för exportören. Här kan EKN:s garantier underlätta för säkrare exportaffärer, säger Karin Apelman.

Om undersökningen

I EKN:s undersökning om småföretagens export ingår 527 småföretag med upp till 49 anställda och en årlig exportomsättning över en miljon kronor. Av dessa exporterar 241 företag till tillväxtmarknader.

Som tillväxtmarknader definieras alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland.

Intervjuerna gjordes under våren 2013 med personer i ledande befattning, främst vd:ar. Undersökningen har genomförts av Great Consulting.

Tabeller:

Hur utvecklas efterfrågan på de tillväxtmarknader ni exporterar till idag?

  Småbolag med export till tillväxtmarknader
Ökar 56%
Oförändrad 35%
Minskar 8%
Ej svar 1%
Urval (antal företag): 241 st

 

Hur utvecklas efterfrågan på de utvecklade marknader ni exporterar till idag?

  Småbolag med export Småbolag med export till tillväxtmarknader Småbolag med export endast till utvecklade marknader
Ökar 41% 45% 38%
Oförändrad 38% 36% 40%
Minskar 20% 18% 22%
Ej svar 1% 1% -
Urval (antal företag): 527 st 241 st 286 st

 

Hur viktigt är det för er att kunna erbjuda krediter för att ni ska kunna växa på exportmarknader?

  Småbolag med export
Mycket viktigt 56%
Viktigt 35%
Varken viktigt eller oviktigt 8%

Inte så viktigt

Inte alls viktigt

1%
Urval (antal företag): 527 st

 

Är ni intresserade av att utöka er export?

  Småbolag med export Småbolag med export till tillväxtmarknader Småbolag med export endast till utvecklade marknader
Ja 83% 92% 75%
Nej 17% 8% 25%
Urval (antal företag): 527 st 241 st 286 st

 

Vart är det mest intressant att utöka er export (flera svarsalternativ tillåtna)?

  Småbolag med export Småbolag med export till tillväxtmarknader Småbolag med export endast till utvecklade marknader
Exportera mer till befintliga tillväxtmarknader 24% 49% -
Påbörja export till nya tillväxtmarknader 27% 49% 9%
Exportera mer till befintliga utvecklade marknader 60% 56% 63%
Påbörja export till nya utvecklade marknader 43% 51% 37%
Ej intresserade av att utöka exporten 17% 8% 25%
Urval (antal företag):          527 st 241 st 286 st

 

Har ni någon gång drabbats av problem med betalningar av kredit i samband med export?

  Småbolag med export 
Ja 46%
Nej 52%
Ej svar 2%
Urval (antal företag):  527 st

 

De 46% (245 företag) som drabbats av problem med betalningar har besvarat frågan:

Har ni slutat att exportera till sådana länder på grund av kreditförluster?

  Småbolag med export 
Ja 13%
Nej 87%
Ej svar -
Urval (antal företag):  245 st