Sub-Sahara: Stark tillväxt och ökad stabilitet i flera länder

Nyheter - 29 JAN 2013

I genomsnitt växte ekonomierna i de afrikanska länderna söder om Sahara med omkring fem procent under 2012 och den positiva utvecklingen förväntas hålla i sig de kommande åren.

Flera av de starkast växande ekonomierna i världen finns i Afrika söder om Sahara. Mocambique, Nigeria, Ghana och Elfenbenskusten är exempel på länder som hade en tillväxttakt runt sju procent under 2012. I flera fall sker tillväxten från låga nivåer och drivs framför allt av råvaruexport.

– Utöver en stark tillväxt ser vi också en växande medelklass och ett reformarbete som bidrar till ökad ekonomisk stabilitet, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

Reformarbetet är viktigt för att bredda den ekonomiska basen och minska sårbarheten i ekonomin. Det behövs också ökad transparens för att komma till rätta med korruptionsproblem. 

Den ekonomiska oron i västvärlden de senaste åren har inte haft någon stor negativ påverkan på länderna i Afrika söder om Sahara.

– Sydafrika är det land som påverkats mest, vilket kan förklaras av att landets kapital- och handelsflöden i högre grad är globalt integrerade, säger Lovisa Bolander

Kina är en viktig handelspartner för flera afrikanska länder. Den ekonomiska avmattningen i Kina har lett till minskad efterfrågan på afrikanska mineraler och metaller, med prisnedgång på exempelvis koppar som följd.

Under det senaste decenniet har flera ekonomier i Afrika söder om Sahara haft en god tillväxt och en ökad politisk stabilitet. Vid sidan av den positiva utvecklingen finns en del oroshärdar. Konflikten i Demokratiska Republiken Kongo har blossat upp igen och oroligheter mellan Sudan och Sydsudan har eskalerat.

Svensk export har under de senaste tio åren haft en stabil marknadsandel runt en procent av den totala exporten till Afrika söder om Sahara.

– Flera afrikanska länder efterfrågar produkter och tjänster som svenska företag framgångsrikt exporterar, säger Lovisa Bolander.

Vid senaste översynen av regionen förändrade EKN landriskklass för Botswana, Angola och Kap Verde.

Botswana uppgraderades till landriskklass 2 från 3, Angola till landriskklass 5 från 6 och Kap Verde nedgraderades från 5 till 6.

Värdet på EKN:s utestående garantier den 31 december 2012 uppgick till 709 miljoner kronor för affärer till Angola och 306 miljoner kronor för affärer till Botswana. EKN har inga utestående garantier för affärer till Kap Verde.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för länder i Afrika söder om Sahara var 16 753 miljoner kronor den 31 december 2012.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

EKN:s kontaktpersoner för media

Beatrice Arnesson, kommunikationschef, tel. 08-788 00 36
Carina Kampe, pressansvarig, tel. 08-788 01 66.