Stort intresse för ansvarsfull export

Nyheter - 19 NOV 2013
Panel från seminarium

Under hösten har EKN medverkat på flera seminarier med fokus på ansvarsfullt företagande. - Vi blir ofta ombedda att berätta om hur EKN arbetar för att främja ansvarsfull export, säger Karl-Oskar Olming, CSR-chef.

Regeringskansliets CSR-dag

Den 8 november anordnade regeringskansliet en CSR-dag. Handelsminister Ewa Björling och statssekreterare Gunnar Oom bjöd in företag till seminarier om CSR-frågor som miljö, sociala frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

På delseminariet om MR-frågor var tillämpningen av FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i fokus.

– Mänskliga rättigheter är tillsammans med miljöfrågor grundpelare i EKNs CSR-granskning av affärer i samband med garantigivning, kommenterade Karl-Oskar Olming.

Eva Kullberg Tideman, stabsjurist på Compliance, deltog i seminariet: "Hur gör vi riskbedömning inom korruptionsområdet?" Helena Sundén, Institutet Mot Mutor (IMM) var moderator och på seminariet lanserades en uppgradering av anti-korruptionsportalen - en portal som beskriver korruptionssituationen i olika länder och som EKN rekommenderar exportörer och banker att använda.

Eva Kullberg Tideman kommenterade portalen och redogjorde för EKNs anti-korruptionssystem.

– Om det förekommer mutor i affärer som EKN garanterar kan exportören inte längre dra nytta av sin exportkreditförsäkring - då gäller inte EKN:s garanti längre. Om det då uppstår en skada i affären står företaget utan ersättning från EKN.

Swedwatch-rapport

I slutet av oktober presenterade Swedwatch en ny rapport där de granskat svenska företag som är verksamma i gruvbranschen i Sydafrika.

– Vi använder oss även av information från NGO-rapporter när vi bedömer exportaffärer och välkomnar den här typen av granskningar, sa Karl-Oskar Olming, som också efterfrågade jämförelser med utländska företag.

– Gruvbranschen är mycket viktig för de flesta ekonomier söder om Afrika och svenska företag behövs i området, tillade han.

Institutet mot mutor 90 år

När IMM (institutet mot mutor) firade 90 år i september deltog Karl-Oskar Olming i en paneldiskussion om anti-korruption i internationella affärer.

– EKN har vidarutvecklat sitt anti-korruptionssystem i och med att Sverige uppdaterade lagstiftningen i fjol, sa Karl-Oskar Olming och berättade om arbetet.