Ryssland behöver reformer

Nyheter - 26 APR 2013

Ryssland är en viktig tillväxtmarknad för många svenska företag. Det är den fjärde största exportmarknaden utanför EU och står för cirka två procent av Sveriges totala export. Men det svåra affärsklimatet och bristen på ekonomiska reformer hämmar landets tillväxt.

Ryssland drabbades hårt av finanskrisen. 2008 sjönk BNP åtta procent. Ekonomin har återhämtat sig och tillväxttakten väntas ligga på fyra procent under de kommande åren.

Rysslands ekonomi domineras av oljan. Men även om oljepriset ligger över 100 dollar per fat framöver väntas Rysslands BNP-tillväxt inte överstiga fyra procent. Tillväxtutsikterna på medellång sikt försämras dessutom eftersom reformer för att förbättra och bredda ekonomin släpar efter.

Inte minst behöver Ryssland komma till rätta med den utbredda korruptionen. Landet rankas som nr 133 (av 174) i världen avseende korruption av Transparency International.

Företagsklimatet utgör också en svaghet, där Ryssland klassas som nr 112 (av 185) av Doing Business index. Insynen i företagens finansiella situation och ägarförhållanden är dålig och företagsgrupper är ofta komplexa. Att driva rättsfall och konkursförfaranden kan vara svårförutsägbart och tidskrävande, särskilt utanför Moskva. Regleringsändringar är vanliga och skapar osäkerhet för företag.

– För affärer i Ryssland är det viktigt med lokal kännedom och snabbt agerande vid betalningsproblem, säger Hilda Hellgren.

Huvuddelen av svensk export till Ryssland utgörs av fordon och telekomutrustning.

– Vi ser också stor potential för export till råvarusektorn, infrastruktursatsningar  och livsmedelsproduktion, säger Hilda Hellgren.

EKN:s garantiengagemang på Ryssland består främst av affärer inom telekomsektorn, kraftsektorn och papper- och massaindustrin. Det största affärsflödet sett till antalet affärer är inom transportsektorn.

– EKN har lång erfarenhet av att försäkra export till Ryssland och engagemanget om cirka 16 miljarder kronor är ett av de största i EKN:s portfölj, säger Hilda Hellgren, landanalytiker på EKN.

EKN klassificerar Ryssland i landriskklass tre av sju.