Krönika: Utveckling bakom rubrikerna

Nyheter - 23 SEP 2013
Porträttbild Claes Nordström

Claes Nordström är Latinamerikaexpert och landanalytiker på EKN. Här ger han sin bild av utvecklingen på viktiga marknader - en utveckling som alltför ofta sker i det tysta.

Utrikesbevakning med begränsningar

Att följa den internationella politiska och ekonomiska utvecklingen via svenska medier har sina sidor. Inte så att man inte rapporterar när det händer. Problemet är snarare rapporteringen när det inte händer. De långsiktiga trenderna lyser allt som oftast med sin frånvaro i bevakningen. Och risken blir därför stor att man missar avgörande utvecklingsmönster.

Den svenska mediebevakningen är hårt koncentrerad till Europa, USA och i viss mån Kina. Det är ju länder som står oss nära av olika anledningar – politiskt, kulturellt eller ekonomiskt. Mängden reportage på dessa regioner gör här problemet med långsiktigheten mindre. Värre är det med regioner som Afrika och Latinamerika. Bristen på korrespondenter gör att nyhetsflödet därifrån nästan helt styrs av enstaka händelser.

Därför är det lätt att missa den genomgripande förändring som till exempel skett i många afrikanska länder. På flera håll växer det så det knakar, infrastukturen utvecklas, affärsklimatet förbättras liksom levnadsbetingelserna. Och en växande arbetsmarknad drar nu till sig många européer.

Ingen motbild

Än värre är det med bilden av Latinamerika. Bilden i media är väldigt entydig – våld, narkotikakrig, kriminella grupper och gerillor i olika former. Men det finns en annan bild som sällan kommer fram. Det handlar om en region som haft en stabil tillväxt de senaste tio åren, ett ökat välstånd för breda befolkningsgrupper och en ordnad demokratisk utveckling.

En av de stora förlorarna på denna verklighetsbeskrivning är de svenska företagen. Många skräms bort från att satsa på marknader som expanderar kraftigt och som erbjuder svenska företag stora möjligheter. Istället blir företagen kvar på kända marknader, som till exempel EU-länder.

När traditionella exportmarknader stagnerar gäller det att hitta alternativ för det egna företaget och dess produkter.

Längre perspektiv

På EKN analyserar vi risker i världen och numera publicerar vi löpande våra landriskanalyser på vår hemsida. I dessa försöker vi se lite längre än till dagspolitiken vilket vi tror kan vara en hjälp för svenska företag när det gäller att skaffa underlag för sina export- och investeringsbeslut.

Men det stora ansvaret ligger trots allt på företagen själva. Det gäller nu att rikta blicken mot ett annat håll och se var det växer.

För om inte svenska företag ser det, kan vi vara säkra på att någon annan gör det.

/Claes Nordström