Hög efterfrågan från gruvnäringen

Nyheter - 20 JUN 2013
Gruvutrustning

Gruvnäringen runt om i världen efterfrågar svenska varor och tjänster. Det handlar till exempel om borrar och gruvutrustning från Sandvik och Atlas Copco, lastbilar och dumprar från Volvo och Scania.

– EKN:s roll som riskpartner handlar om att hjälpa exportören att få kunden och finansiären att säga ja, säger Kenneth Mineur.

För importören av svensk export handlar det ofta om stora investeringar där det krävs långa kredittider.

– Långa kredittider kräver en riskkapacitet som ofta inte finns på den privata marknaden och här fyller EKN en viktig roll.

För att bedöma kreditrisken i en affär gör EKN en noggrann analys av affärsupplägget och köparens betalningsförmåga.

– Vi tittar också på hur affärsklimatet ser ut i landet dit exporten ska gå – vilka risker som är kopplade till landets politiska, ekonomiska och finansiella utveckling, förklarar  Kenneth Mineur. 

Att utvinna naturresurser innebär en påverkan på miljön och arbetsmiljön i gruvor kan ofta vara tuff. EKN gör därför alltid granskning av dessa faktorer för att se att internationella riktlinjer inom områden som miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter följs.

EKN:s riktlinjer för miljö och socialt ansvar bygger på OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för miljö och social hänsyn vid statsstödda exportkrediter – Common Approaches.

– Vid större projekt gör EKN ett platsbesök för att säkerställa att projektets miljö- och sociala påverkan stämmer överens med den information som kommit fram. EKN ställer som villkor för garantin krav på rapportering under affärens gång, säger Kenneth Mineur.

Efterfrågan på EKN:s garantier inom gruvnäringen har tredubblats de senaste fem åren. 2012 stod gruvutrustning och stål för fyra procent av EKN:s totala engagemang, vilket motsvarade drygt 13 miljarder kronor för utestående offerter och garantier.