Fokus på Mexiko

Nyheter - 23 SEP 2013
Stadsbild från Mexiko

EKN:s generaldirektör, Karin Apelman, deltar i delegationsresan till Mexiko den 25-27 september med statsminister Fredrik Reinfeldt och handelsminister Ewa Björling. Här berättar Charlotte Svensson, landanalytiker, om "den aztekiska tigern" som Mexiko kallas.

Hur har maktskiftet förra året påverkat Mexiko?

– När Enrique Peña Nieto, från det tidigare dominerande partiet PRI, tillträdde fruktade många en återgång till ett system präglat av korruption och maktmissbruk. Men Peña Nieto har överraskat positivt och har fått fart på det eftersatta reformarbetet genom samarbete över partigränserna.  Även om många svåra reformer kvarstår – framför allt på skatte- och energiområdet – har förutsättningarna stärkts och omvärlden uppmärksammar allt mer Mexiko som en stark tillväxtekonomi - en aztekisk tiger.

Mexiko dras med stora problem med narkotikahandel och korruption – finns det någon ljusning?

– Det narkotikarelaterade våldet är fortfarande ett stort problem i många delstater och vi kan inte förvänta oss några snabba förbättringar. Affärsmiljön i Mexiko är god överlag, men just korruptionen är utbredd och svår. Det finns vissa politiska initiativ för att hantera problemen och det tycks som att mer kommer upp till ytan i dag tack vare traditionella och sociala medier.

Hur har relationerna mellan Sverige och Mexiko sett ut över åren?

– Sverige och Mexiko har fler likheter än vad man skulle kunna tro – de är båda frihandelsvänliga och har uppnått makroekonomisk stabilitet efter 90-talets kriser. De diplomatiska och kommersiella förbindelserna har länge varit goda, och flera svenska storföretag har en lång historisk närvaro i Mexiko. EU är Mexikos tredje största handelspartner och man talar nu om att utveckla frihandelsavtalet som varit i kraft sedan år 2000.

– Syftet med den svenska delegationsresan till Mexiko är att stärka de bilaterala relationerna och att främja handelsförbindelserna.

EKN klassar Mexiko i landriskklass tre – en av de bästa klassningarna i Latinamerika. Hur kommer det sig?

– Framför allt råder det bred politisk enighet om en försiktig, ortodox ekonomisk politik och fortsatt goda relationer till internationella institutioner och finansmarknader. Närheten till USA bidrar också positivt.

Hur påverkar USA Mexikos ekonomi?

– Nära 80 procent av exportintäkterna kommer från USA, men också omfattande direktinvesteringar och migrantremissor. När dessa flöden minskade under finanskrisen slog det hårt mot Mexikos ekonomi. Men återhämtningen har gått snabbt och nu när utsikterna för USA:s ekonomi ser ljusare ut är Mexiko ett av de länder som har mest att vinna.

Azteker var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt byggde ett rike som bestod tills det erövrades av spanjorer och fientliga indianfolk år 1519. (källa: Wikipedia)