Exportstöd för miljöförbättring

Nyheter - 19 NOV 2013
Porträttbild Carl-Johan Karlsson

Med hjälp av EKN:s garantier kan det nordiska miljöfinansieringsinstitutet NEFCO erbjuda exportkrediter till mindre, miljöförbättrande projekt i bland annat Ryssland och Ukraina.

– NEFCO:s initiativ är mycket välkommet. Köparens möjlighet till finansiering är ofta en förutsättning för att exportaffären ska bli av, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

För att NEFCO ska bevilja exportkrediter behövs en långivargaranti från EKN. Det innebär att den utländska köparen behöver uppfylla EKN:s krav på kreditvärdighet.

Bakgrunden till NEFCO:s exportkrediter är att det kan vara svårt att få banker att finansiera exportaffärer utanför Norden i storleksordningen 1-5 miljoner euro. Då blir det också svårt för mindre företag att exportera varor och tjänster till projekt utanför Norden.

– Vi vill stödja nordiska företag som exporterar miljöteknik och bidrar till grön tillväxt, säger NEFCO:s placeringschef Maria Maliniemi.

– Tanken är att miljövänlig och energisnål nordisk teknik ska bidra till bättre miljö i de länder som exporten riktar sig till. Det är framför allt projekt inom gruv, vatten -, energi -och jordbrukssektorn och inom livsmedelsindustrin som de nya exportkrediterna är tänkta för, säger Maria Maliniemi.

NEFCO:s erbjudande gäller nordiska exportaffärer för en halv till fem miljoner euro som används till miljöförbättrande projekt. För exportföretagen innebär arrangemanget att importören i till exempel Ryssland kan erbjudas NEFCO:s krediter för att finansiera affären och att exportören får köpesumman på kontantvillkor.

NEFCO samarbetar även med EKN:s motsvarigheter i de andra nordiska länderna.

För ytterligare information:

Maria Maliniemi, placeringschef, NEFCO, mobil: +358 50 5394428, e-post: maria.maliniemi@nefco.fi

Om NEFCO

NEFCO är ett internationellt finansinstitut som grundades av de fem nordiska länderna 1990. NEFCO finansierar investeringar och projekt med gynnsamma miljöeffekter främst i Ryssland, Ukraina, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland samt klimatprojekt i hela världen.