EKN:s arbete för ansvarsfull export

Nyheter - 15 MAR 2013

Med anledning av SVT Rapports inslag den 14 mars, om statligt exportstöd och mänskliga rättigheter, vill EKN informera om följande frågor och svar - gällande vårt arbete med ansvarsfullt företagande i garantigivningen. Denna information finns också i EKN:s Årsredovisning 2012.

Vilka krav ställer EKN?

EKN ställer krav på företagen att ta ansvar för miljömässiga konsekvenser, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, i de affärer EKN garanterar. Den som ansöker om garanti ska intyga att det inte förekommer korruption i affären.

Hur efterlevs kraven?

I affärer med risk för negativ påverkan begär EKN information om köparföretaget och miljö- och sociala konsekvensbeskrivningar (MSKB) vid nya projekt. Vid behov kontaktar EKN lokala intresseorganisationer, tar del av uppgifter från externa källor och experter. Vid större projekt gör EKN ett platsbesök för att säkerställa att projektets miljö- och sociala påverkan stämmer överens med den information som erhållits. EKN kan som villkor för garantin ställa krav på rapportering under affärens gång.

Varför arbetar EKN med CSR?

Det ingår i vårt uppdrag. EKN är en del av svenska staten och tar ansvar för Sveriges mål och värderingar. Sociala och miljömässiga risker är affärskritiska. De affärer EKN garanterar ska vara långsiktigt hållbara. EKN arbetar tillsammans med företagen för att säkerställa ansvarsfull export.

Hur motverkar EKN korruption?

Företagen måste intyga att det inte förekommer korruption i affären. EKN-garantin kan bli ogiltig om det förekommer korruption. EKN gör också egna kontroller.

Vad är sekretess på EKN?

Enligt offentlighetsprincipen ska EKN lämna information och vara transparent. Enligt sekretesslagstiftningen ska EKN sekretessbelägga information om ett offentliggörande kan skada garantitagaren.

Försäkrar EKN export till länder med diktaturregimer?

Sverige har import från och export till de flesta av världens länder. Global handel är viktig för utveckling och förändring. Det är endast ett fåtal länder i världen där världssamfundet valt att införa handelssanktioner.

EKN ställer krav på ansvarsfull export till alla länder. I vissa länder och branscher är miljö- och sociala risker högre och kräver mer genomgripande granskning.

Försäkrar EKN export till fattiga, skuldsatta länder?

I fattiga länder med svår skuldsituation garanterar EKN inte affärer som bryter mot mottagarlandets fattigdomsstrategi eller försvårar landets utveckling. Policyn omfattar den garantigivning som ökar statlig direkt eller indirekt skuldsättning.