EKN uppgraderar Filippinerna och Zambia

Nyheter - 8 JUL 2013

EKN bedömer att risken för betalningssvårigheter i samband med export till Filippinerna och Zambia har blivit lägre.

EKN uppgraderar Filippinerna till landriskklass 3 från 4 och Zambia till 5 från 6 på en sjugradig skala, där 7 innebär högst betalningsrisk.

Positiv trend i Filippinerna

Efter att Aquino valdes till president 2010 har flera viktiga framsteg gjorts för att förbättra styrningen av statsapparaten och skatteadministrationen. Bytesbalansen är stark och valutareserven är snart lika stor som landets krympande statsskuld. På tio år har statsskulden nästan halverats och är på god väg att nå under 50 procent av BNP. Under 2012 växte BNP med 6,8 procent och tillväxten förväntas även framöver hamna på mellan fem och sju procent.

– De offentliga finanserna har länge varit en akilleshäl, men nu går det åt rätt håll. Det skapar utrymme för ökade investeringar i den eftersatta infrastrukturen och därmed möjligheter för svensk export, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Filippinerna är 1,7 miljarder kronor.

Koppar driver Zambias tillväxt

Zambia har haft en BNP-tillväxt på över sex procent de senaste fem åren och för de kommande två åren beräknas tillväxten landa på nästan åtta procent.

– Efterfrågan på Zambias koppar och andra metaller från framför allt Kina driver tillväxten även framöver, trots att priserna på världsmarknaden pekar nedåt, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

Zambia har tack vare robusta exportintäkter överskott i bytesbalansen och en måttlig utlandsskuld. Under 2013 beräknas de utländska investeringarna uppgå till 1,2 miljarder amerikanska dollar, vilket nästan motsvarar en fördubbling på fem år.

Den totala volymen på EKN:s utestående garantier för export till Zambia är 125 miljoner kronor .

Om EKN:s landriskklassning

 EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.