EKN på ordförandepost inom Bernunionen

Nyheter - 19 NOV 2013
Porträttbild Karin Apelman

Vid branschföreningen Bernunionens årsstämma den 7-10 oktober 2013 utsågs EKN:s generaldirektör Karin Apelman till ordförande för kommittén för exportkreditförsäkringar på medellång och lång sikt. Jing Fenglei från Sinosure, EKN:s motsvarighet i Kina, utsågs samtidigt till vice ordförande.

– Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att leda samarbetet inom Bernunionens kommitté för medellånga och långa kredittider, säger Karin Apelman.

– Försäkring av export med långa kredittider är många gånger avgörande för att affärerna ska bli av. I detta sammanhang är samarbete mellan nationella exportkreditinstitut en nyckelfaktor.

Enligt Bernunionen uppgick värdet på världens samlade volymer för försäkringar av långfristiga exportkrediter till 626 miljarder US-dollar i slutet av första halvåret 2013. Det är i nivå med föregående år som var den högsta nivån någonsin.

Om Bernunionen

Bernunionen är en internationell branschorganisation för investerings- och kreditförsäkringsinstitut.Inklusive Bernunionens Pragklubb har branschorganisationen 78 medlemmar i över 60 länder.