EKN öppnar för att garantera export till Myanmar

Nyheter - 2 SEP 2013

För första gången på 27 år öppnar EKN för att garantera export till Myanmar (Burma). EKN har graderat landet i landriskklass 7, det vill säga högsta riskklassen.

– I takt med att Myanmar påbörjat ekonomiska reformer och tagit steg mot ökad demokratisering har intresset för landets stora affärspotential ökat bland svenska företag, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

Samtidigt är det viktigt att understryka att Myanmar befinner sig i början av en fundamental omvandlingsprocess, både politiskt och ekonomiskt, och en förändring kommer att ta lång tid. Myanmars ekonomi är snäv och det mesta av infrastruktur och institutionell kapacitet som är nödvändig för en fungerande marknadsekonomi saknas.

– Efter decennier av militärdiktatur, vanstyre, interna konflikter och partiell isolering är utmaningarna stora, säger Johan Fredriksson.

Men det finns tydliga tecken på att utvecklingen går åt rätt håll.

– Minskade ekonomiska sanktioner, ett ökat samarbete med IMF och Världsbanken i kombination med en tilltagande tillväxt och direktinvesteringar skapar ljusglimtar för framtiden, säger Johan Fredriksson.

EKN kommer att tillämpa en restriktiv riskprövning som motiveras av landets komplexa riskbild och brist på erfarenhet av internationella transaktioner samt att landet omfattas av EKN:s policy för hållbar långivning.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.