EKN nedgraderar Tunisien

Nyheter - 4 FEB 2013

Den politiska och ekonomiska utvecklingen i Tunisien går trögare än väntat efter den arabiska våren. För första gången på över tio år nedgraderar EKN landet.

EKN nedgraderar Tunisien från landriskklass 3 till 4. Övergången från den förra auktoritära regimen till ett mer demokratiskt styre har varit svårare än väntat.

Den politiska osäkerheten och den utdragna övergångsprocessen har försvagat landets ekonomiska tillväxt. Investeringsnivån i landet har sjunkit och turismen är vikande.

Tunisien brottas också med hög arbetslöshet runt 18 procent, särskilt utbredd är arbetslösheten bland ungdomar. De stora inkomstskillnaderna mellan olika regioner spär på de sociala spänningarna.

– Motsättningar mellan islamistiska och sekulära grupperingar har lett till att val och antagandet av en ny grundlag har försenats, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN.

Samtidigt finns det starka krafter som talar för en positiv utveckling på sikt. Tunisien har en stor medelklass och många är välutbildade. Landet har också ett stort stöd från multilaterala långivare och ett nära samarbete med EU.

– Huvudscenariot är att Tunisien klarar övergångsprocessen, men att det tar längre tid och att påverkan på ekonomin blir större än väntat, säger Victor Carstenius.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Tunisien är 370 miljoner kronor i januari 2013.

Om EKN:s landriskklassning

 EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.