EKN ingår samarbetsavtal med Mexikos exportkreditinstitut

Nyheter - 27 SEP 2013
Undertecknande av avtal under svensk och mexikansk flagga

Överenskommelsen befäster organisationernas avsikt att stärka exportfrämjandet till mexikanska och svenska företag. Det underlättar också för organisationerna att i ett nästa steg teckna ett återförsäkringsavtal.

Samarbetsavtalet mellan EKN och det mexikanska exportkreditinstitutet Bancomext undertecknades i Mexico City i dag i samband med Sveriges delegationsresa till Mexiko.

– Samarbetsavtalet stärker vårt gemensamma uppdrag att främja svenska och mexikanska näringslivets internationalisering, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

– Samarbetet ökar våra möjligheter att stödja projekt och transaktioner som omfattar export från både Sverige och Mexiko till tredje land, säger Enrique de la Madrid Cordero, Bancomexts generaldirektör.

Internationella samarbeten mellan exportkreditinstitut, banker och exportörer är viktigt för att stärka den globala handeln. Samarbetet mellan nationella exportkreditinstitut underlättar sunda och hållbara transaktioner.

Inklusive Bancomext har EKN har samarbetsavtal med 25 nationella exportkreditinstitut i världen.