EKN en av grundarna till Kreditförsäkringsföreningen

Nyheter - 5 JUL 2013

Syftet med den nya branschföreningen, KFF, är att främja svenskt näringslivs handel genom att skydda företagen mot oförutsedda kreditförluster. Medlemmarna försäkrar redan i dag affärer för mer än 900 miljarder kr.

Utöver EKN består initiativtagarna till branschföreningen av Euler Hermes Sverige, Atradius Sverige, JLT Risk Solutions, Aon Sweden och Söderberg & Partners.

Kreditförsäkringsföreningen ska verka för att utveckla och sprida kännedom om kreditförsäkringar och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel.

– KFF är ett mycket bra initiativ som gagnar näringslivet och svensk export. Som ett komplement till den privata kreditförsäkringsmarknaden behöver EKN ha ett nära samarbete med alla aktörer, säger Karin Apelman EKN:s generaldirektör.

– Vi har lyckats etablera en plattform av försäkringsgivare och försäkringsförmedlare från både den privata och offentliga sektorn. Med hjälp av våra medlemmar är jag övertygad om att vi stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv”, säger KFF:s vd, Tommie Sjödahl.