EKN deltog på ”Sweden Russia Business Forum”

Nyheter - 23 SEP 2013

Det första mötet i det nybildade svensk-ryska handelsforumet ägde rum i Moskva i somras. Företagsledare från Sverige och Ryssland deltog på mötet på svenska ambassaden i Moskva för att diskutera handel och investeringar.

Sweden Russia Business Forum skapades i april 2011 i samband med dåvarande premiärminister Vladimir Putins officiella besök i Stockholm på inbjudan av statsministern Fredrik Reinfeldt. Konferensen i Moskva var det första formella mötet för affärsforumet.

EKN, som har som uppdrag att främja svenskt näringslivs internationalisering, är en av medlemmarna i forumet. Karin Apelman, EKN:s generaldirektör var på plats i Moskva:

– Det var ett positivt möte som skapar goda möjligheter för att ytterligare stärka relationerna mellan ryskt och svenskt näringsliv.

EKN:s utestående garantier till Ryssland uppgår till omkring 16 miljarder kronor. Det gör Ryssland till ett av de största länderna i EKN:s garantiengagemang.

– Ryssland är en mycket viktig tillväxtmarknad för svensk export och EKN är ofta en riskpartner i affärer till landet, säger Karin Apelman.

Mötet leddes av Vladmir Dmitriev, styrelseordförande för ryska Vnesheconombank och Hans Vestberg, Ericssons koncernchef.

Prins Daniel deltog också vid mötet och inledningstalande om vikten av öppenhet för att ta vara på möjligheter och överkomma utmaningar i samband med internationella affärer.

Följande svenska företag och organisationer är medlemmar i Sweden Russia Business Forum: Atlas Copco, East Capital, EKN, IKEA, Investor, Oriflame, SAS, SCA, Scania, TeliaSonera, Tetra Pak, Vinnova, Volvo, Vostok Nafta, och ÅF.