Återhämtning i Indien tar tid

Nyheter - 19 NOV 2013

- Indien behöver ta tag i reformarbetet, säger landanalytiker Lovisa Bolander som utöver Indien även presenterar nya rapporter för Bangladesh och Pakistan.

Indien: Återhämtningen låter vänta på sig

Avmattningen i Indiens ekonomi har blivit både djupare och mer långdragen än väntat. Globala ogynnsamma förhållanden, tillsammans med politisk oförmåga att komma till beslut och genomföra nödvändiga reformer, har försvårat situationen. Detta talar också för att återhämtningen kommer att gå långsamt.

- Om Indien ska nå en tillväxttakt liknande den som fanns fram till 2011, kommer det att krävas en väsentlig acceleration av reform- och avregleringsarbetet, säger Lovisa Bolander.

Indiens stabila demokrati med historik av att föra en ansvarsfull ekonomisk politik i kombination med en låg utlandsskuld och en dynamisk företagssektor är styrkor som borgar för positiva utsikter.

Indien är placerat i landriskklass 3.

Bangladesh: Politisk oro dominerar

Bangladeshs ekonomi fortsätter att utvecklas i måttlig men stabil fart. Investeringsnivån är emellertid otillräcklig för att skapa ökad tillväxttakt och på allvar åtgärda de strukturella problemen med bristande elförsörjning, svag infrastruktur och omfattande korruption som hämmar ekonomin.

- Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att utvecklas positivt i Bangladesh, även om en viss politisk turbulens väntas inför valet 2014, säger Lovisa Bolander.

Bangladesh är placerat i landriskklass 6. I oktober införde EKN vissa restriktioner vad gäller bankrisker. Det innebär att EKN har någon form av restriktivitet för samtliga köparkategorier.

Pakistan: Strukturella problem hindrar utvecklingen

Pakistan har under lång tid haft svårigheter att bedriva en effektiv ekonomisk politik för att öka tillväxttakten och stärka betalningsbalansen. Den ekonomiska utvecklingen hämmas bland annat av dålig infrastruktur, bristande elförsörjning, korruption och våld.

- Tack vare en uppgörelse mellan Pakistan och IMF har det mest akuta likviditetshotet emellertid kunnat avvärjas, säger Lovisa Bolander.

Den nya regeringen står inför en stor utmaning att kunna följa det nyligen beslutade IMF-programmet och genomföra de ekonomiska reformer som landet är i stort behov av.

- Historien har dock visat att Pakistan har en förmåga att ta sig genom svåra kriser, säger Lovisa Bolander.

Pakistan är placerat i landriskklass 7.