EKN ändrar landriskklass: Costa Rica uppgraderas

Nyheter - 31 OKT 2023
Karta där Costa Rica är utmärkt.

Ett trendbrott i finanspolitiken i kombination med landets i grunden starka institutioner gör att EKN uppgraderar Costa Rica från 5 till 4.

Under de senaste åren har Costa Rica lyckats vända en decennielång trend med budgetunderskott och växande statsskuld. Landets regering har konsekvent överträffat de finanspolitiska målen inom ramen för sitt IMF-program.

Dessutom är Costa Rica det första land som godkänts för tillgång till IMF:s nyligen lanserade Resiliency and Sustainability Facilty. Den har utformats för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar och dämpar de offentligfinansiella riskerna kopplade till exempelvis naturkatastrofer.

Costa Rica har en lång historia av stabila och fredliga politiska övergångar, stark institutionell kapacitet, en effektiv rättsstat och en låg nivå av korruption. Ekonomin är diversifierad och står på flera ben som turism, tillverkningsindustri, jordbruksexport och högteknologisk export av medicinsk utrustning.

Sammantaget motiverar det den uppgradering från landriskklass 5 till 4 som EKN nu genomför.


För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se