Ny garanti från EKN till unga tillväxtbolag

Pressmeddelanden - 2 SEP 2022
Mobiltelefonskärm och formen av en glob

EKN lanserar en garanti för unga tillväxtbolag. Syftet är att öka företagens möjligheter till bankfinansiering. Garantin gäller för krediter till företag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa som exporterar, har planer på export eller är underleverantör i exportaffärer.

Satsningen innebär att företag kan använda EKN vid ett mycket tidigare skede än i dag.

– Det här är precis vad unga tillväxtbolag behöver. Trots hög tillväxtpotential har dessa företag hittills haft begränsade finansieringsmöjligheter hos banker eftersom de saknar historik att luta sig mot. För att få banklån krävs säkerhet som företagen många gånger inte kan tillhandahålla, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp, EKN.

Genom att EKN täcker 75 procent av bankers och andra kreditgivares risk ökar företagens möjlighet att få lån.

– Det är alltid utmanande för tidiga bolag att få rörelsefinansiering. Den senaste tidens oro har inte gjort det lättare. EKN vill hjälpa företagen att övervinna utmaningarna, säger Carl-Johan Karlsson.

Garantin gäller för lån och checkkredit till exportföretag och underleverantörer i exportaffärer. Företaget kan vara så pass nytt att det endast har ett enda årsbokslut. Även om resultatet inte måste vara positivt ska framtidsutsikterna och tillväxtpotentialen vara goda.

Garantitagare är banker och andra kreditgivare. Garantierna ställs ut på kreditbelopp upp till 10 miljoner kronor per låntagare.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se