Stopp för garantigivning till Ryssland, Belarus och Ukraina

Pressmeddelanden - 24 FEB 2022

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, som skett från flera håll, även från Belarus, har EKN beslutat att sätta landpolicyn under översyn för dessa tre länder.

Översynen innebär stopp för all garantigivning till Ryssland, Belarus och Ukraina tills vidare, både för nya affärer och under befintliga offerter. 

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se