Regeringsbeslut i dag om råvarugaranti

Nyheter - 14 JUL 2022

En ny statlig garanti kommer att införas, som ska säkra importen av råvara till de svenska exportföretagen. EKN får i uppdrag att ansvara för den. Det beslutade regeringen i dag.

Med anledning av uppdraget kommer EKN att få en ny förordning, eftersom befintliga förordningar inte gäller importgarantier. Den nya förordningen förväntas träda i kraft i september. Därefter lanserar EKN den nya garantin.

Råvarugarantin innebär att EKN försäkrar finansieringen av långa leveranskontrakt som gör att svenska företag kan få en långsiktigt säker tillgång på råvaror som är kritiska för produktionen.