EKN:s hållbarhetsarbete tilldelas internationellt pris

Pressmeddelanden - 23 APR 2021

EKN har utsetts till “Leader in Trade for Sustainability” bland världens exportkreditinstitut. Utmärkelsen kommer från det internationella mediehuset GTR och baseras på EKN:s hållbarhetsarbete under 2020.

- Vi är väldigt stolta för den här utmärkelsen. Svenska företag har en framskjuten ställning när det gäller att tillgodose världens behov av teknik för omställning till en fossilfri industri med hållbar användning av resurser. Under många år har det svenska exportkreditsystemet långsiktigt bidragit till att svenska företag nått ut och är konkurrenskraftiga. EKN ska fortsätta vara en positiv kraft i klimatomställningsarbetet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.

Utöver att ställa höga hållbarhetskrav för de projekt som får exportstöd, arbetar EKN för internationell samsyn och regelverk i linje med Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. EKN arbetar också med att ta fram anpassade erbjudanden för att ytterligare främja export till verksamhet som bidrar till omställning.

Vid årsskiftet upphörde EKN att ställa ut nya garantier för export av utrustning till utvinning och transport av kol. EKN har sedan tidigare beslutat att inte ställa ut nya garantier i affärer där den exporterade utrustningen ska användas i kolkraftsbaserad kraftproduktion eller i nya utvinningsprojekt för olja eller naturgas.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se