Nya gröna garantier ska främja klimatinvesteringar i Sverige

Pressmeddelanden - 15 SEP 2021

EKN lanserar en ny, grön garanti. Den nya garantin gör det lättare att finansiera omställning och verksamhet som bidrar till klimatomställningen. Företagen ska endera exportera eller bidra till export.

Garantierna minskar bankens risk vilket ökar företagens möjligheter att få lån. Genom att täcka upp till 80 procent av bankens risk mot normalt 50 procent kan EKN stärka svenska företag ännu bättre.

De gröna kreditgarantierna erbjuds verksamheter med direkt eller indirekt export, som bidrar till klimatomställningen. Utgångspunkten för bedömningskriterierna är de aktiviteter som enligt EU-taxonomin bidrar till klimatomställning.

– De här garantierna innebär stora fördelar för svenska företag - oavsett om man står inför en grön omställning i sin verksamhet eller vill expandera med sina gröna produkter, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.

De gröna garantierna kan användas för rörelsefinansiering eller lån för en specifik investering, i verksamheter som bidrar till klimatomställning.

– Världen behöver en snabb omställning och svenska exportföretag har en betydande roll i det arbetet. Att EKN:s garantier nu kan användas på hemmaplan för att främja omställning är en ny inriktning för vår verksamhet och en viktig del av vårt bidrag till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko.

Det är långivande bank som ansöker om grön garanti och ger underlag till EKN hur projektet uppfyller kriterierna för att kvalificera som grönt enligt EU-taxonomin. Därefter analyserar EKN och bedömer om garanti kan ställas ut.

EKN ställer ut gröna garantier för lån under 500 MSEK. För högre belopp går det att ansöka om garantier från Riksgälden.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se