Exportkreditgarantier kan nu täcka större andel lokala kostnader

Pressmeddelanden - 21 APR 2021
Porträttbild på Anna-Karin Jatko, generaldirektör för EKN

Nu höjs den tillåtna gränsen för andelen lokala kostnader i en exportaffär som kan stöttas med exportkreditgarantier. Förändringen reflekterar komplexiteten i de globala värdekedjorna och är viktig för utvecklingen i länder som behöver stimulera egen produktion i kombination med import.

EKN har under lång tid tagit upp frågan i EU och OECD om att öka den tillåtna andelen lokala kostnader.

– Jag är glad att Sverige fått gehör inom OECD för möjligheten att inkludera en större andel lokala kostnader i exportkreditgarantin. Det är särskilt viktigt när länder går från bistånd till bredare handelsrelationer med Sverige och behöver finansiera sina investeringar i exempelvis järnväg, system för stadsbussar och sol, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.

Andelen av ett exportkontrakt som tillåts avse lokala kostnader i landet dit exporten går, när stater ger stöd i form av exportkreditgarantier, har hittills varit begränsad till 30 procent. Från och med 20 april 2021 höjs gränsen till 40 procent för affärer till länder inom EU och OECD:s höginkomstländer. För affärer till övriga länder höjs andelen till 50 procent.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se