EKN begär rättelser av TV4-Nyheterna

Nyheter - 28 APR 2021

TV4-nyheterna visade den 27 april ett inslag från Kalla Fakta som rör två projekt i Belarus. För närvarande utvärderar och analyserar EKN läget i projekten. EKN har utestående bundna garantiofferter men har ännu inte ställt ut någon garanti. Inslagen innehåller flera faktafel och EKN har därför begärt följande rättelser.

Påstående: ”I slutet av september bestämmer sig EKN för att ställa ut garantier”
Rättelse: Den korrekta uppgiften är att EKN tog beslut den 26 augusti att ställa ut offerter.

Påstående: I januari beslutade EKN om ytterligare garanti”
Rättelse: Den korrekta uppgiften är att EKN tog beslut om offert den 26 augusti. Därefter har inga nya offerter beslutats.

Påstående: ”TV4 har försökt få svar från EKN i flera veckor”
Rättelse: EKN blev tillfrågad om intervju den 20 april och genomförde intervjun den 23 april. TV4 återkom den 26 april med förfrågan om ny intervju då bild- och ljudkvalitet blivit dålig. EKN genomförde ny intervju samma dag.

Påstående: I grafik, speakerröst och intervju med journalisten anges att svenska skattebetalare kan komma att stå för en nota på två miljarder kronor.
Rättelse: EKN har inga anslag och finansieras enbart med garantitagarnas premier. EKN har aldrig belastat svenska skattebetalare.

Påstående: ”det är Exportkreditnämnden som går in som garant”
Rättelse: EKN har inte ställt ut garantier utan bara villkorade garantiofferter.