Nya ledamöter i EKN:s styrelse

Nyheter - 30 AUG 2021

Regeringen har utsett Carina Lundberg Markow, Anna Lundmark Lundbergh och Dag Juhlin-Dannfelt som nya ledamöter i EKN:s styrelse för det kommande året. Sven-Eric Söder har utsetts till ny ordförande.

Anna Lundmark Lundbergh arbetar i dag som vd för Almi Företagspartner i Värmland. Carina Lundberg Markow var tills nyligen chefsstrateg inom ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam. Dag Juhlin-Dannfelt är tillträdande chef på Enheten för främjande och hållbart företagande på Utrikesdepartementet. Sven-Eric Söder är generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.

De nya ledamöterna ersätter Camilla Mellander och Elisabeth Nilsson från 1 september 2021. Nya ordföranden Sven-Eric Söder ersätter Hans Lindberg från 1 juli 2021.