Uppdrag till EKN att se över exportfinansieringssystemet med hänsyn till energiomställning

Nyheter - 9 MAR 2020

EKN har fått i uppdrag från regeringen att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

Uppdraget omfattar bland annat att beskriva hur kreditgivningen kan anpassas för att vara i linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende, samt analysera hur regelverken kan förändras för att uppnå omställning. Uppdraget ska göras i samarbete med SEK.

Uppdraget kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Läs pressmeddelande på regeringens webbplats