Förbättrad landriskklass för Caymanöarna

Nyheter - 5 NOV 2020

EKN uppgraderar landriskklassificeringen för Caymanöarna till 2 från 3.

Caymanöarnas ekonomi är i flera avseenden starkare än genomsnittet för landrisklass 2 men dess begränsade storlek och höga koncentration till finansiella tjänster och turism begränsar ytterligare uppgraderingar.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: 070-753 92 46, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se