Angående ledare i DN 17/12 2020 om EKN och SEK

Nyheter - 17 DEC 2020

I DN:s ledare beskrivs felaktigt EKN:s och SEK:s intention att stödja eventuell svensk export till Vietnams flygplatsutbyggnad. Påståenden om investerade skattemedel skapar missförstånd.

Vietnam vill bygga ut sina flygplatser och undersöker vilka företag som erbjuder bäst utrusning och lösningar. SEK och EKN har skrivit ett gemensamt brev till Vietnam med en avsiktsförklaring om att bidra med lån respektive garanti, om Vietnam väljer att köpa utrustning från svenska företag. Landet har ännu inte bestämt vilka leverantörer de väljer.

  • EKN har i uppdrag att med marknadsmässig prissättning försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt i svenska exportaffärer.
  • SEK har i uppdrag att ge lån på kommersiella grunder, till företag som köper svenska varor och tjänster.

DN tar i sin ledare upp detta, men tyvärr med en rad felaktigheter.

  1. SEK är ett bolag med vinstkrav. EKN är en myndighet utan anslag. Varken SEK eller EKN tar några skattemedel i anspråk. När DN använder begreppet skattekronor och skattemedel blir det missvisande.
  2. DN använder begreppet investering. Investering innebär att satsa resurser på något, i förväntan om avkastning. Det varken får, kan eller gör EKN eller SEK.
  3. DN skriver att SEK:s och EKN:s riktlinjer för att följa Parisavtalet träder i kraft först 2022. Det är fel. De gäller nu.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, mail: malin.alm-gerentz@ekn.se