Garanterade affärer ökar

Pressmeddelanden - 24 MAJ 2019
Framsidan av EKN:s delårsrapport 1 2019

Det råder ett högt tryck i verksamheten. EKN ställde ut fler nya garantier och fler garantiutfästelser än under första tertialet föregående år.

Garantivolymen har ökat med 19 procent och utfästelsevolymen med 21 procent. Antalet små och medelstora företag som använder EKN fortsätter att öka.

Under årets första fyra månader fortsatte garantierna att öka.

– Trenden från de senaste åren håller i sig. Vi garanterar fler affärer till exporterande företag av alla storlekar, säger generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Periodens garantivolym uppgick till 23,2 miljarder kronor. Den höga nivån förklaras delvis av en enskild stor affär. Garantivolymen för de små och medelstora företagens affärer ökade till en dryg miljard kronor, från 688 miljoner kronor.

– Det är speciellt för EKN att vi kombinerar mycket stora affärer med många små. Ingen affär är för liten, det vill jag att alla Sveriges exportföretag ska veta, säger Anna-Karin Jatko.

En ny större skadeaffär tillkom under perioden. EKN betalade ut skadeersättningar på 625 miljoner kronor i affärer som EKN tidigare har gjort avsättningar för.

Avsättningar för skador i redan kända problemaffärer minskade och återvinningar ökade. Periodens resultat uppgick till 452 miljoner kronor.

EKN har en fortsatt stark finansiell ställning och god kapacitet för Sveriges export.

Ladda ner rapporten här

För information kontakta

Rikard Björk, presschef, 070-710 59 53,  rikard.bjork@ekn.se