Jan Wäreby ny ledamot i EKN:s styrelse

Pressmeddelanden - 3 JUL 2019

Regeringen har utsett EKN:s styrelse för perioden 1 juli 2019 – den 30 juni 2020. Jan Wäreby är ny ledamot i styrelsen. Ingrid Dovlin och Fredrika Gullfot lämnar sina uppdrag.

EKN:s nya styrelseledamot Jan Wäreby är ordförande för det statliga forskningsinstitutet RISE och har ett flertal styrelseuppdrag i innovativa tech-företag. Han har tidigare varit affärsenhetschef och försäljningsdirektör på Ericsson.

– Jan Wäreby är med sin bredd i nuvarande och tidigare uppdrag ett värdefullt tillskott till styrelsen, säger EKN:s styrelseordförande Hans Lindberg.

Ingrid Dovlin har varit styrelseledamot sedan 2013 och Fredrika Gullfot sedan 2016.

– EKN tackar dem varmt för deras engagemang och arbete, säger Hans Lindberg.

I EKN:s styrelse ingår:

Ordförande: verkställande direktören Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Generaldirektören för EKN, Anna-Karin Jatko
Departementsrådet Camilla Mellander, utrikesdepartementet
Tidigare landshövdingen Elisabeth Nilsson
Budgetchefen Åke Nordlander, finansdepartementet
Kanslichefen för Facken inom Industrin, Erica Sjölander
Förre Senior Vice President, Ericsson, Jan Wäreby
Förre verkställande direktören för SEK, Peter Yngwe