Nya tilläggsvillkor förbättrar möjligheten att sälja eller belåna EKN-garanterad fordran

Nyheter - 18 JAN 2019

Många av EKN:s kunder använder sig, av Garanti för fordringsförlust för exportör, lång kredittid för att sälja eller belåna fordran. EKN har nu utformat nya tilläggsvillkor för att garantin bättre ska passa bankernas behov när de övertar rättigheterna under garantin.

De nya villkoren gör att EKN:s garanti kan vara förenlig med EU:s regler gällande bankernas kapitaltäckning. Denna förenlighet mellan garantin och kapitaltäckningsreglerna ökar möjligheterna för exportföretagen att fortsatt kunna refinansiera leverantörskrediter till ett konkurrenskraftigt pris.

Det går fortfarande att överlåta rättigheterna under garantin till banken utan att använda de nya tilläggsvillkoren.

Det här gäller vid användning av de nya tilläggsvillkoren

Köparen måste acceptera att betalningsplikten är oberoende av exportavtalet, det vill säga att den är självständig från någon invändning, krav eller motkrav under exportavtalet.

Så här går det till                       

Liksom tidigare ska exportföretaget informera EKN om att garantin önskas överlåtas. En nyhet är att banken och exportföretaget ska fylla i en gemensam blankett, ”Meddelande om överlåtelse” och skicka till EKN.

Gäller för dessa affärer                    

De nya tilläggsvillkoren erbjuds från och med den 21 januari för alla nya affärer och alla affärer där EKN redan har ställt ut garantiutfästelse men ännu inte utfärdat garantiförbindelser. (Tilläggsvillkoren erbjuds även för kommande leveranser i affärer där en eller flera garantiförbindelser ställts ut för genomförda leveranser.)

Tilläggsvillkoren kommer att infogas i de nya allmänna villkoren, som EKN lanserar under året.

Ytterligare en nyhet i produkten Fordringsförlust exportör, lång löptid, gäller affärer där den garanterade fordran löper i lokalvaluta.  När EKN skadereglerar räknas valutan om till svenska kronor. EKN har haft ett tak för hur högt EKN följer en lokalvaluta som har ökat i värde.  Det taket finns nu inte kvar. Ändringen gäller garantier som ställs ut från och med 21 januari 2019.

Här hittar du blanketten Meddelande om överlåtelse samt de nya tilläggsvillkoren

Hör av dig till EKN om du har frågor: tel 08-788 00 00.