Kulmen på konjunkturen passerad

Nyheter - 9 AUG 2019

EKN:s omvärldsanalys 2019: Toppåren har passerat.
Endast Asien ångar på som vanligt.

Sammantaget pekar flera indikatorer mot en avmattning i världsekonomin, som i måttlig takt redan har inletts. Prognosen för 2019 är en tillväxt i världsekonomin på 3,3 procent, vilket är ungefär samma tillväxttakt som under perioden 2012 till 2016, enligt Internationella valutafonden – IMF. Kulmen på konjunkturen har passerat, efter de två senaste åren, 2018 och 2017 som sticker ut som toppår, med en tillväxt på 3,7 procent.

I vanlig ordning visar tillväxt- och utvecklingsländerna i Asien inga tecken på någon avmattning. USA:s tillväxttakt överstiger fortfarande två procent. De delar av världen som framför allt bidrar till den lägre tillväxttakten är euroländerna, Latinamerika, Mellanöstern och Nordafrika.

Ladda ner EKN:s omvärldsanalys 2019 (pdf)