EKN på plats i Almedalen

Nyheter - 12 JUN 2019

Några av EKN:s experter kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan och delta i olika evenemang.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med någon av dem för medverkan i seminarier, debatter, möten eller liknande event, vänligen kontakta:

Susanne With
e-post: susanne.with@ekn.se
tel: +46 8 788 00 26

Nedan finns en kort presentation några av EKN:s experter och vilka områden de gärna talar kring.

Karin Wessman, hållbarhetschef

Karin Wessman är hållbarhetschef på EKN. I sitt arbete utvecklar hon samarbetet med Sveriges exporterande företag i hållbarhetsfrågor och driver hållbarhetsfrågorna i det internationella samarbetet. Karin kan ge praktiska tips till företag som ska exportera och dela konkreta erfarenheter från EKN:s garantigivning till 2000+ affärer per år till hela världen. Karin har även god erfarenhet av praktisk implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och granskning av affärer i svåra kontexter.

Karin talar gärna om frågor kopplade till hållbara exportaffärer, kreditgivning, investeringar och finansiella flödens avgörande roll i omställningen mot hållbar utveckling samt vikten av samarbete och implementering av internationella standarder.

Stefan Karlsson, chefsanalytiker

Stefan Karlsson är chefsanalytiker på EKN. Stefan har god kunskap om politiska processers risker samt utvärdering och hantering av dessa. Han har under de senaste tjugo åren på nära hand följt den utveckling som många regioner genomgått.

Stefans fokus är ekonomi, finansiering och export och han talar gärna om frågor kopplade till handelskrig och sanktioner. Han har även mycket god kunskap kring exportfrågor kopplade till Mellanöstern.

Robert Wickman, regionansvarig för små och medelstora företag

Robert har under tjugo år på EKN arbetat med att underlätta för små och medelstora företag att göra fler och säkrare exportaffärer. Förutom åren på EKN har han en lång erfarenhet inom bank, finans och försäkring från det privata näringslivet. Robert pratar ofta och gärna med företag, banker, och andra finansiärer om hur de öka sin export med hjälp av EKN:s garantier och underlätta finansieringen. Han delar gärna med sig av sin långa erfarenhet av att arbeta med mindre exporterande företag och kan bidra med praktiska råd och tips.

techarenan-2019-1080 from EKN on Vimeo.