EKN:s Agenda 2030-rapport för 2018

Nyheter - 23 AUG 2019
ikonerna för de 17 olika delmålen inom Agenda 2030

EKN redovisar årligen hur garantigivningen bidragit till att nå FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030. Nu har rapporten för garantigivningen 2018 publicerats.

Syftet med rapporten är att berätta om EKN:s bidrag till de globala utvecklingsmålen och öka kunskapen och intresset för den globala handeln som utvecklingskraft.

Rapporten fokuserar på de övergripande mål som EKN:s arbete primärt bidrar till och ger exempel. Rapporten tar också upp målkonflikter i exportaffärer som EKN medverkar i.

Rapporten lyfter primärt fram EKN:s bidrag till:

  • mål 9, som handlar om infrastruktur och industrialisering
  • mål 12, som handlar om hållbar produktion
  • mål 17, som handlar om genomförandemedel och globala partnerskap