EKN fördubblade garantigivningen

Pressmeddelanden - 28 SEP 2018

EKN:s garantivolym fördubblades under perioden januari - augusti 2018, jämfört med motsvarande period föregående år.
Garantivolymen för små och medelstora företag ökade samtidigt med 26 procent.
– EKN behövs både i de mycket stora affärerna och för de små och medelstora företagens exportsatsningar, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Periodens garantier ökade med 22,5 miljarder kronor. Ökningen förklaras av två garantier för telekomaffärer i USA, som är de största någonsin som EKN ställt ut för privat köpare. Dessa innebär att periodens garantigivning domineras av USA.

Små och medelstora företag ökar sin användning av EKN-garantier. Garantierna till denna målgrupp uppgick till 1,3 miljarder kronor, jämfört med 1,1 miljarder kronor föregående år.

– Vi har precis lanserat två nya finansieringslösningar, en tillsammans med Almi och en tillsammans med Europeiska Investeringsfonden. Två goda exempel på hur vi kan ta fram lösningar anpassade till företagens behov, i samarbete med andra som också främjar tillväxt för mindre företag, säger Anna-Karin Jatko.

Antalet garanterade affärer är något lägre än föregående år. Anledningen till minskningen är att svensk export till Iran bromsar in då USA:s handelssanktioner gör handeln mycket svår. Från maj har EKN:s rembursgarantier för Iran-affärer minskat kraftigt.

Ett av de länder där EKN har ett stort engagemang är Turkiet. EKN har under många år garanterat affärer till landet på i genomsnitt två miljarder kronor per år. Under perioden nedgraderade EKN Turkiet till landriskklass 5 och ökade avsättningen för riskerna i engagemanget på Turkiet.

– När risken ökar i ett land som är viktigt för den svenska exporten, så brukar vi märka ett ökat behov av EKN:s garantier, säger Anna-Karin Jatko.

Periodens resultat uppgick till 931 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Beatrice Arnesson, kommunikationschef EKN, 08-788 00 36, beatrice.arnesson@ekn.se