Stor efterfrågan på EKN:s garantier

Pressmeddelanden - 25 MAJ 2018

EKN:s garantivolym ökade under årets fyra första månader med 51 procent till 19,6 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år.
Antalet garanterade affärer uppgick samma period till 814, en ökning med sju procent.
– Siffrorna visar tydligt att EKN också behövs i högkonjunktur, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Periodens garantivolym ökade med 10,0 miljarder kronor. Närmare nio miljarder av ökningen förklaras av en stor telekomaffär. Denna affär innebär att periodens garantigivning till hälften består av telekom. Näst största bransch är transportindustrin, som stod för 22 procent av den garanterade volymen.

Trenden att antalet garanterade affärer ökar håller i sig. Antalet affärer har nu ökat under drygt tre år.

– Vår satsning på att nå ut med budskap om att EKN kan hjälpa dig med din exportaffär till landets små och medelstora företag har gett resultat, och det är jag mycket nöjd med, säger Anna-Karin Jatko.

Under perioden har också EKN tecknat ett avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende en garantiram om 2,0 miljarder kronor till förmån för just innovativa små och medelstora företag.

Intresset för att försäkra utlandsinvesteringar mot risken för politiska händelser, har varit låg under många år. När EKN under perioden ställde ut en investeringsgaranti för en investering i Ryssland, var det den första investeringsgarantin sedan 2011.

Garantigivningen för affärer inom OSS, främst till Ryssland, ökade 1,3 miljarder kronor, från 0,5 miljarder kronor första tertialet 2018. Ökningen förklaras främst av svenska företags ökade intresse för regionen.

Periodens resultat uppgår till 480 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Rikard Björk, pressansvarig, tel: 076-797 04 65rikard.bjork@ekn.se