Framtidens handel är hållbar

Nyheter - 8 JAN 2018
Karin Wessman modererar panel om hållbarhet

Det går att göra hållbara affärer även på svåra marknader. Hållbarhet är dessutom gynnsamt ur ett affärsperspektiv. De slutsatserna drar Karin Wessman, EKN:s hållbarhetsexpert, från panelen om hållbarhet som hon modererade på GTR Nordic i Stockholm den 16 november 2017. Här svarar hon på tre frågor om paneldiskussionen:

Hur var det att moderera panelen?

– Det var en styrka att det var representanter från hela affärsledet som deltog i samtalet. Allt ifrån långivare till de som skriver kontrakt och strukturerar och genomför affären. Det gjorde att vi pratade om hur vi gör i praktiken, i det dagliga arbetet. Det blev en öppen och bra dialog, tycker jag. 

Deltagare på panelen var: Kaj Möller, Sweco, Ann-Catrine Bertlin, Atlas Copco, Per Bengtsson, Nordea, Hasan Cevik, Yapi Merkezi, juliette Lascoux, SEB.

Vilka frågor fokuserade ni mest på?

– Vi ägnade mycket tid åt MR-frågor (Mänskliga Rättigheter) och antikorruptionsarbete i diskussionerna. Deltagarna berättade hur de arbetar med det och vilka krav de ställer, men också om de utmaningar de stöter på som uppkommer under affärens gång. Flera av deltagarna gav kvitto på att deras förmåga att hantera hållbarhetsfrågor också bidragit till att få fler internationella affärer. Det är mycket positivt. Framtidens handel är hållbar. Det finns ingen väg tillbaka.

Vad är viktigt för en fortsatt utveckling?

– Utbildning genom hela säljledet är centralt. Ramverk och riktlinjer kring hantering av hållbarhetsfrågor måste genomsyra hela affärskedjan. Jag ser tydligt att ju mer vi samarbetar kring dessa frågor och ju öppnare vi kan vara gentemot varandra desto snabbare får vi en positiv utveckling. Därför blir jag väldigt inspirerad och hoppfull av den här typen av samtal.