Stab

Staben innehåller funktioner för regler och riktlinjer, verksamhetsplanering, internationellt samarbete, personalfrågor, kommunikation, finans och IT.

GD-staben
Johan Damell
Ulrika Kjellin
Compliance
Eva Kullberg-Tideman
Catherine Benjour
Internationella relationer
Barbro Johansson
Kommunikation
Beatrice Arnesson
Katarina Asplund
Annika Backlund
Carina Kampe
Richard Sigray
Susanne With
HR
Gun Lidholm
Josefin Ekman
Finans
Patrick Nimander
Hans Leijonhufvud
Yasuhiro Miyazaki
Philip Nilsson
Alexander Wahlström