Affärsområde Stora företag

Affärsområdet riktas mot exportföretag med omsättning över fem miljarder kronor – och banker som medverkar i dessa affärer.

  • Gruppen Infrastruktur och telekom: arbetar med mobila, bredbands- och fasta nät, eltransmission, kraftgenerering, hälsovård, utrustning för massa- och pappersindustrin, försvarsmateriel, fordringsavtal med andra stater vad gäller politiska händelser.
  • Gruppen Gruvteknik och råvaror: gruvutrustning, livsmedel och livsmedelsteknik, mejeriutrustning.
  • Gruppen Transport och entreprenad: fordon, entreprenadutrustning.
  • Gruppen Nya kunder: ansvarar för nya kunder.
Kontaktpersoner
Marie Aglert
Kjell Forsberg
Joakim Ellergren
Kristina Soto
Infrastruktur och telekom
Johan Hestréus
Klas Beijer
Sofia Björkegren
Nina Börjemalm
Oscar Entrambasaguas
Katarina Hirsch
Synnöwe Krensler
Ove Nyström
Frédéric Petersson
Niclas Ringblom
Ulrika Sernbrandt
Marc Strahm
Anja Wåhlström
Gruvteknik och råvaror
Johan Ehrenborg
Anna Forslind
Andreas Jarl
Iryna Kachanovska
Andreas Lennmarker
Maria Mattsson
Michael Regmert
Malin Tegnér Larsen
Victor Widing
Charlotte Åkesson
Transport och entreprenad
Lotta Danielsson
Alexandre Baillet
Camilla Dannerljung
Axel Edgren
Mikaela Edström
Anna Flock Hedin
Betty Förlin
Per Hansson
Christina Karlsson
Mikael Mikko
Ida Montgomery
Kristian Orrbeck
Yvonne Rosenqvist
David Rosvall
Mia Östervall