Affärsområde Stora företag

Affärsområdet riktas mot exportföretag med omsättning över fem miljarder kronor – och banker som medverkar i dessa affärer.

  • Gruppen Infrastruktur och telekom arbetar med mobila, bredbands- och fasta nät, eltransmission, kraftgenerering, utrustning för massa- och pappersindustrin, försvarsmateriel.
  • Gruppen Råvaror, medicin- och industriteknik arbetar med handel av råvaror samt utrustning inom medicinteknik och generell industri.
  • Gruppen Fordon, gruv och entreprenad arbetar med fordon, gruvutrustning, entreprenadutrustning.
Kontaktpersoner
Marie Aglert
Kjell Forsberg
Joakim Ellergren
Kristina Soto
Lotta Danielsson
Infrastruktur och telekom
Nicole Pluntke
Klas Beijer
Sofia Björkegren
Henrika Enberg
Oscar Entrambasaguas
Per Hansson
Katarina Hirsch
Frida Julander
Synnöwe Krensler
Ove Nyström
Frédéric Petersson
Niclas Ringblom
Ulrika Sernbrandt
Marc Strahm
Anja Wåhlström
Råvaror, medicin- och industriteknik
Kristian Orrbeck
Anna Forslind
Pär Granlund
Andreas Jarl
Andreas Lennmarker
Michael Regmert
Karolina Stenberg
Malin Tegnér Larsen
Victor Widing
Carl-Johan Wilhelmsson
Fordon, gruv och entreprenad
Lotta Danielsson
Alexandre Baillet
Nina Börjemalm
Camilla Dannerljung
Axel Edgren
Mikaela Edström
Anna Flock Hedin
Christina Karlsson
Henrik Ljunggren
Maria Mattsson
Mikael Mikko
Fredrik Pamlin
David Rosvall
Mia Östervall