WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) har hand om regler för internationell handel. Målet är att hjälpa producenter av varor och tjänster, exportörer och importörer att utöva sin verksamhet och att underlätta handel mellan länder.

Kring WTO finns ingen regelbunden exportkreditverksamhet utan frågorna kommer upp ad hoc i samband med översyner av handels- och subventionsregler samt i paneler/dispyter.

I WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, ASCM) finns en grundläggande regel som föreskriver att en statlig exportkreditgarantiverksamhet måste gå ihop på lång sikt. Det innebär att garantipremierna ska täcka alla kostnader.

WTO har träffat ett avtal för export av jordbruksprodukter som stipulerar maximal återbetalningstid på 18 månader och riskavspeglande premier. För EKN:s del ska avtalet börja gälla den sista december 2017.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020