Norden

Exportkreditinstituten i den nordiska kretsen samarbetar för diskussion och utbyte av information.

Årliga möten hålls på chefsnivå samt för ett antal undergrupper för diskussion av tekniska frågor. Detta ger tillfälle för EKN att träffa och diskutera med sina nordiska kollegor och fördjupa kontakterna.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020