International Working Group

Efter initiativ av USA och Kina finns sedan 2012 den internationella arbetsgruppen IWG (International Working Group on Export Credits).

Syftet är att förhandla fram nya globala riktlinjer som omfattar inte bara OECD- och EU-länder utan även tillväxtländer såsom BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika).

EU är en aktiv part i detta samarbete. Det är kommissionen som företräder EU, efter avstämningar med medlemsländerna. IWG har möten tre gånger per år och ordförandeskapet är ambulerande (mellan USA, Kina, EU och Brasilien).

Senast uppdaterad 21 sep 2020