Bernunionen

EKN är medlem i Bernunionen (International Union of Credit and Investment Insurers), som är en branschorganisation för ett 80-tal medlemmar från alla delar av världen.

Privata och statliga aktörer samverkar för att stödja internationell acceptans av sunda principer i samband med exportkrediter och utländska investeringar. Verksamheten berör främst informations- och erfarenhetsutbyte och skapar utrymme för nätverkande genom regelbundna möten. På agendan finns till exempel riskbedömningar, produktutveckling och andra kreditförsäkringsfrågor.

Bernunionen har antagit en etikdeklaration (Berne Union Value Statement) som understryker vikten av sunda principer, öppenhet och hög etisk standard inom internationell handel.

Baserat på denna etikdeklaration har Bernunionen fastställt riktlinjer (Guiding Principles) som är grundläggande värderingar som styr medlemmarnas verksamhet.

Sidan uppdaterades senast 23 jun 2021