Internationellt samarbete

Nationsflaggor

EKN medverkar i flera internationella nätverk: globalt, inom OECD, EU, Bernunionen och i den nordiska kretsen.

Vi styrs av flera internationella regler och deltar som en av många aktörer i förhandlingar och möten kring dessa regelverk.

Här kan du läsa om de organisationer och samarbeten som sätter ramarna för exportfinansiering. Det framgår också vilka internationella regler som styr EKN:s verksamhet.

Sidan uppdaterades senast 23 sep 2020