Annat exportstöd

Det finns ett flertal myndigheter och organisationer med olika inriktningar som kan bistå exporterande företag.

Ladda ner broschyren om det svenska exportkreditsystemet (pdf på engelska)

 Broschyr svenska exportkreditsystemet 

Verksamt.se/utland

På Verksamt.se/utland hittar du samlad information och service från olika myndigheter och organisationer. Du får också hjälp att hitta rådgivare, överblick över olika marknader och inspiration av andra företagare.

Gå till Verksamt.se/utland

Svensk Exportkredit

Svensk exportkredit, SEK, är en fristående och oberoende aktör med en verksamhet som omfattar exportkrediter, långivning, strukturerad finansiering, projektfinansiering, leasing, kapitalmarknadsprodukter och finansiell rådgivning.

Gå till Svensk Exportkredit

ALMI

ALMI Företagspartner finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och redan etablerade företag som vill utvecklas. ALMI kan följa företag hela vägen från den första idén till ett lönsamt företag. ALMI har som mål att bidra till tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

Gå till ALMI

Business Sweden

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Organisationen ska förenkla för svenska företag att nå ut med produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar.

Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. De har kontor i 57 länder samt i varje region i Sverige.

Gå till Business Sweden

Swedfund

Swedfund erbjuder aktiekapital, lån och kompetens för investeringar i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa (ej EU-länder). Swedfund investerar tillsammans med strategiska partners, i första hand svenska företag som vill etablera eller expandera verksamheten på en ny marknad.

Gå till Swedfund

Handelskamrarna

Det finns tolv handelskamrar som täcker hela Sverige. Varje handelskammare är regional, och varje företagare vänder sig till sin handelskammare.

Handelskamrarnas huvuduppgift är att medverka till att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen och att främja handel över gränserna. Handelskamrarna erbjuder också företagen ett stort antal tjänster, kurser och rådgivning.

Gå till Handelskamrarna