Hybris? Nej, newbiz.

Att få finansiering till dina exportaffärer blir enklare när du samarbetar med EKN. Både när det gäller din egen verksamhet och dina kunders krediter. Vem vet vilken betydelse du kan få på en ny marknad?

Ingen affär är för liten. Vi hjälper företag av alla storlekar – och även underleverantörer till exporterande företag – att fånga världens möjligheter. Och tillsammans ser vi till att hitta en lösning som passar dig.

Så kan en EKN-garanti underlätta finansieringen

 • Få betalt snabbt 
  Kunden vill betala långsamt och du vill ha betalt snabbt. Erbjud kredit, försäkra betalningsrisken hos EKN och använd den försäkrade fordran som säkerhet för att få lån från banken. 
  Läs mer om EKN:s garanti för kundfordringar

 • Få tillgång till förskottsbetalningen 
  Du vill ha en del betalt i förskott. Kunden vill ha en bankgaranti för sin förskottsbetalning. Förskottet binds upp hos banken, när banken ställer ut sin garanti. Låt EKN ta 75 procent av bankens risk så får du tillgång till förskottet. 
  Läs mer om EKN:s motgaranti

 • Förbättra möjligheten till bankkredit
  Du behöver utökad rörelsekredit hos banken. Låt EKN ta hälften av bankens risk så kan banken utöka din rörelsekredit. (Denna lösning är tillgänglig för små och medelstora företag.) 
  Läs mer om EKN:s rörelsekreditgaranti

 

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra affärsområdeschefer: carljohan.karlsson@ekn.se eller marie.aglert@ekn.se. Eller ring oss på 08-788 00 00.  

Hitta rätt garanti

EKN erbjuder garantier som gör att du kan växa bortom Sveriges gränser på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Använd vår Garantiguide för att hitta en lösning som passar just ditt behov.

Gå till Garantiguiden

kontakter

carljohan.karlsson@ekn.se

Affärsområdeschef SME och Midcorp

marie.aglert@ekn.se

Affärsområdeschef Stora företag

Läs mer om våra lösningar för

Stora företag

SME & Midcorp

Banker

Om EKN

Exportkreditnämnden EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.